Jimeno de Foces

(Aragó, segle XIII? — ?, ?)

Noble aragonès, senyor de Foces.

Fou un dels membres principals del consell reial de Jaume I de Catalunya-Aragó. Assistí a les conquestes de València (1238) i de Xàtiva (1244) i al signament del tractat d’Almirra (1244). Fou jutge en la disputa entre Jaume I i l’infant Alfons, juntament amb uns altres nobles. El 1257 Jaume I el nomenà procurador reial del Regne de València. Contribuí econòmicament a la frustrada expedició de Jaume I a Terra Santa (1269).