Joan Àngel i Gonsales

(València, ? — València, 1548)

Poeta.

Catedràtic de poesia a la Universitat de València a partir del 1516. El 1532 hi féu representar una comèdia de Plaute. És autor d’una extensa elegia en llatí (1523), que dedicà al marquès de Cenete, Rodrigo de Mendoza, germà del virrei i un dels repressors dels agermanats, i d’una composició castellana en dècimes, Tragitriumfo (1524); deixà, a més, un poema llatí de tema marià, i diversos epigrames i dístics que han estat recollits en publicacions universitàries contemporànies.