Joan Arús i Colomer

(Castellar del Vallès, Vallès Occidental, 1891 — Castellar del Vallès, Vallès Occidental, 1982)

Poeta i assagista.

D’entre les obres líriques, de tendència simbolista, hom pot citar Cançons al vent (1914), El dolç repòs (1927), Les absències (1936) i El vas transparent (1961). Com a assagista és autor de La nostra expansió literària (1919), Poesia i esnobisme (1954), Carta a una poetessa (1967) i Experiències i reflexions entorn de la poesia (1976).