Joan Cervelló i de Centelles

(?, ? — ?, 1551)

Militar.

Fill de Berenguer Arnau de Cervelló i de Castre-Pinós. Lluità a Itàlia al servei d’Hug de Montcada (1524). Prengué part en la batalla de Pavia (1525) i en l’entrada de les tropes imperials a Roma, al front d’una companyia de més de cent infants (1526). L’any següent lluità contra la invasió francesa al Milanesat. Carles V l’armà cavaller a Màntua (1530). Retirat a Orpesa (Plana Alta), hi construí una important fortalesa i obtingué el títol de Baró d’Orpesa.