Joan Comas i Camps

(Alaior, Menorca, 1900 — Mèxic, 1979)

Pedagog i antropòleg.

Fou inspector de primer ensenyament a les Balears (1921-36); s’interessà per l’arqueologia i recollí les seves experiències en Cantinas y colonias escolares (1935) i Aportaciones al estudio de la prehistoria de Menorca (1936), estudi bàsic dels monuments megalítics de l’illa. El 1938 fou secretari general del ministeri d’instrucció de la República; s’exilià el 1939 a Mèxic, on s’especialitzà en antropologia i etnografia. Fou catedràtic d’antropologia física general a l’Escuela Nacional de Antropología de Mèxic (1941-59), membre del consell directiu de l’Instituto Indigenista i professor de la Universidad Nacional Autónoma de Mèxic (des del 1955). Dirigí (1945-52) el “Boletín Bibliográfico de Antropología Americana” i és autor d’obres de divulgació antropològica basades en una crítica científica dels racismes: ¿Existe una raza judía? (1941), Las razas humanas (1950), Los mitos raciales (1955), La educación ante la discriminación racial (1958), Unidad y variedad de la especie humana (1967), a més de l’important Manual de antropología física (1957), traduït a l’anglès el 1960. També publicà una biobibliografia (1963) en homenatge a Pere Bosch i Gimpera.