Joan Damascè

(Damasc, aprox. 675 — Jerusalem, 749)

Predicador, teòleg i el darrer dels pares grecs.

Monjo del monestir de Sant Sabas, prop de Jerusalem, combaté, amb la seva eloqüència i per escrit, la iconoclàstia. Entre les seves obres es destaca Πηγ`η γνώσεως (‘Font de coneixement’), mena de summa teològica en tres parts, on exposa, resumida, la fe ortodoxa, basada en la Bíblia, els pares i els concilis, més unes nocions de la Dialèctica d’Aristòtil i la descripció de les principals heretgies. La seva festa se celebra el 4 de desembre.