Joan de Montpalau

(València, segle XV — València, segle XV)

Cavaller.

Cosí de l’escriptor Joanot Martorell, fou acusat per aquest de faltar a la paraula de matrimoni donada a la seva germana Damiata, que havia seduït, i mantingué amb ell, a partir del 1437, una llarga i interessant correspondència de lletres de batalla. Martorell aconseguí que el rei Eduard VI d’Anglaterra s’oferís com a jutge del combat, que finalment no es portà a terme, gràcies a la intervenció de la reina Maria de Castella. L’afer es resolgué el 1445 amb el pagament de 4 000 florins a Damiata. El mateix any fou desafiat de nou, per altres motius, per Ramon de Vilaragut.