Joan d’Énguera

(País Valencià, segle XV — Valladolid, 1513)

Eclesiàstic.

Dominicà, mestre en teologia, el 1500 fou tramès a Roma per gestionar la creació a Lleida d’un estudi general de l’orde de la província d’Aragó. Fou ambaixador de Ferran II de Catalunya-Aragó a Blois per gestionar-ne el casament amb Germana de Foix (1505). Bisbe de Vic (1505-10), de Lleida (1510-12) i inquisidor general de la corona catalanoaragonesa (1507-13), li són deguts els cèlebres capítols atorgats a la cort del 1512 relatius al regulament de les diverses matèries de la inquisició. Nomenat bisbe de Tortosa pel papa l’any 1512, morí abans de prendre'n possessió.