Joan Esteve

(Valencia, segle XV — Valencia, segle XV)

Escriptor.

Fou notari del capítol catedralici de València, i tingué una notable cultura clàssica. Escriví, cap al 1473, el Liber elegantiarum latina etvalentiana lingua, recull de frases llatines, amb la correspondència catalana, ordenat alfabèticament, que fou imprès a Venècia el 1489. Té força interès amb vista al lèxic català i des del punt de vista dialectològic.

Bibliografia

  • Colón i Domènech, G. (1988): Liber elegantiarum (Venècia, Paganinus de Paganinis, 1489). Castelló de la Plana, Inculca.