Joan Evangelista

(?, segle I — ?, segle II)

Talla romànica catalana de Joan Evangelista, de procedència desconeguda

© Fototeca.cat

Apòstol.

Fill de Zebedeu, seguí Jesús juntament amb Jaume, el seu germà. Per distingir-lo del Baptista, la tradició l’ha anomenat Evangelista, suposant que és aquell deixeble estimat de Jesús que el colofó del quart evangeli dóna per autor d’aquell llibre. Amb Pere i Jaume, Jesús el volgué prop seu en moments decisius, i, si ell és el deixeble estimat, Jesús a la creu el deixà per fill a la seva mare. A Jerusalem era tingut, amb Pere i Jaume, el germà del Senyor, per una de les tres “columnes” de l’Església. L’antiga tradició referia d’ell que era l’únic dels dotze apòstols no casat i l’únic que no morí màrtir. Estigué, però, confinat un quant temps a Patmos, posat que fos ell el Joan autor de l'Apocalipsi. El seu sepulcre era venerat a Efes, on degué morir començat el s II. En la iconografia, és representat simbòlicament amb una àguila. La seva festa se celebra el 27 de desembre.