Joan Ferrandis d’Herèdia i Dies de Calataiud

(València, 1480/85 — València, 1549)

Poeta i dramaturg.

Cavaller, lluità contra els agermanats de València. Fou un dels personatges més destacats de la cort de Germana de Foix. El 1524 escriví la peça teatral en vers Coloquio en el cual se remeda el uso, trato y pláticas que las damas de Valencia acostumbran hacer y tener en las visitas , que fou representada el mateix any davant Germana i el marcgravi Joan de Brandenburg-Ansbach. L’obra, discreta sàtira dels costums de l’època, amb diàlegs en castellà i català (hi ha també un personatge que parla portuguès), reuneix molts dels elements de la tradició popular i costumista i constitueix una de les primeres mostres del teatre valencià de tipus profà. Poeta bilingüe, els seus poemes en català glossen sovint els temes populars, i unes altres vegades segueixen el model d’Ausiàs Marc. La seva obra poètica fou recollida en un volum pòstum —que inclou també el Coloquio— publicat a València el 1562. Gaudí d’un gran prestigi com a poeta i home de lletres (el 1511 ja li foren publicats poemes en el Cancionero general d’Hernando del Castillo); fou elogiat, entre altres, per Gil Polo, Nicolau Espinosa, Timoneda i Gaspar Escolano.