Joan Gilabert Jofré

(València, 1363 — el Puig, 1417)

Religiós mercedari.

Cursà estudis de cànons a Lleida, on obtingué el grau de batxiller en decrets. Ingressà a l’orde de la Mercè el 1397 al Puig; exercí diversos càrrecs: elector, procurador i comanador de Lleida, Perpinyà i València. Promogué l’erecció de l'Hospital dels Folls de València, on hom intentà per primera vegada d’aplicar mètodes curatius, i es troba a l’origen de la devoció a la Mare de Déu dels Desemparats. Gran predicador i tingut en fama de sant, a la fi de la seva vida acompanyà en les prèdiques sant Vicent Ferrer.