Joan Littlewood

(Londres, 6 d’octubre de 1914 — Londres, 20 de setembre de 2002)

Directora escènica anglesa.

Les seves idees radicals comportaren tot un seguit de desafiaments al teatre establert i tradicional. Fundà a Manchester el grup Theatre Workshop (1945), un intent de teatre popular dirigit a un públic de treballadors. El seu mètode de treball, basat en la improvisació i la creació col·lectiva, té punts de contacte amb els pressupòsits brechtians. The Hostage (1958) i Oh, What a Lovely War (1963) són dos dels muntatges més significatius del grup. La seva influència sobre tota una generació (la del teatre polític dels anys setanta) fou decisiva. L’any 1994 publicà la seva autobiografia.