Joan Lluís Marfany i Garcia

(Barcelona, 7 de novembre de 1943)

Historiador de la literatura, crític i professor.

Llicenciat en filologia romànica a la Universitat de Barcelona (1967), fou professor a l’Escola d’Estudis Hispànics de la Universitat de Liverpool (1972-2008). Deixeble de Joaquim Molas, erudit, assagista brillant i agosarat, cerca una alternativa per a la història literària sovint a través de la interpretació ideològica, influït per Gramsci. Col·laborador en revistes i en la premsa diària (Serra d’Or, Avui, El País, L’Avenç, Els Marges), ha publicat antologies de poesia catalana medieval (Ideari d’Anselm Turmeda, Poesia catalana del segle XV i Poesia catalana medieval), de Robert Robert i del teatre revolucionari de Robrenyo. També preparà dos volums de l’edició de les Obres completes de Carles Riba (1965-67) i Visions i cants, de Joan Maragall (1984). La seva obra més important és Aspectes del Modernisme, en el qual aclareix el concepte  d’aquest moviment, en precisa l’abast i el revaloritza com a gran catalitzador cultural. Posteriorment, basant-se en els seus coneixements historiogràfics, ha defensat posicions polèmiques sobre el catalanisme i la identitat catalana: La cultura del catalanisme (1995), La llengua maltractada (2001), Llengua, nació i diglòssia (2009) i Nacionalisme espanyol i catalanitat (2017).