Joan Miralles i Monserrat

(Montuïri, Mallorca, 15 de novembre de 1945)

Filòleg i folklorista.

Llicenciat en filologia romànica per la Universitat de Barcelona (1969), hi obtingué el doctorat el 1978. Professor de la Universitat de les Illes Balears des del 1970, des del 1983 catedràtic de filologia catalana i professor emèrit des del 2016, els anys 1980-89 dirigí el Departament de Filologia Catalana i Lingüística General d’aquesta universitat. Membre de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans (1985), el 1988 presidí el comitè territorial de l’àmbit de lingüística social en el II Congrés de la Llengua Catalana. Col·laborador a Lluc, Mayurqa, Randa i altres publicacions, s’ha especialitzat en els camps d’història de la llengua, onomàstica, folklore i història local.

De les seves publicacions cal destacar la seva tesi doctoral Un llibre de Cort Reial mallorquí del segle XIV (1357-60). Introducció, transcripció i estudi lingüístic, publicada el 1984, que el 1980 rebé el premi Manuel Sanchis Guarner a la unitat de la llengua; Un poble, un temps (1974); Els carrers de Montuïri (1977); Qüestionari sobre història i cultura popular de Mallorca (1978); La investigació de les fonts orals. Guia didàctica (1980, refet el 1985 a La història oral. Qüestionari i guia didàctica); Vida i obra d’en Pere Capellà (Mingo Revulgo) (1980); La festa de l’Estendard (1981); Receptari de cuina del segle XVIII del P. Jaume Nartí i Oliver, amb la col·laboració de Francesca Cantallops (1989); Catàleg de noms propis de persona, amb la col·laboració d’Antoni Llull (1989); Onomàstica i literatura (1996) i Història i cultura popular (1998), tots dos aplecs de treballs apareguts anteriorment; Corpus d’antropònims mallorquins del segle XIV (1997); Discursos per la llengua (1999), recull de discursos pronunciats des del 1982; Entorn de la història de la llengua (2001); Estudis d’onomàstica (2003), a més dels diversos volums de l’Antologia de textos de les Illes Balears (2006-10), reconstrucció d’un itinerari de les Balears a través de la seva història literària. En 1969-85 impulsà l’Arxiu d’Història Oral Joan Miralles “Gent des Pla”, un dels primers grans conjunts d’entrevistes d’històries de vida enregistrades a Mallorca, d’un gran interès etnogràfic, a més de lingüístic, projecte que meresqué un ajut de recerca en els Premis Ciutat de Palma del 1980.