Joan Muntaner i Bujosa

(Valldemossa, Mallorca, 1906 — Palma, Mallorca, 1969)

Historiador i cronista de Palma.

Publicà centenars de documents en el Butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, molts dels quals relacionats amb la història de Valldemossa, que tenia en preparació, i tota una sèrie dedicada a la història de les belles arts a Mallorca. Publicà, en col·laboració amb Joan Vich i Salom, Documenta regni Maioricarum (1944).