Joan Palomba

(l'Alguer, Sardenya, 7 d’agost de 1876 — l'Alguer, Sardenya, 29 de març de 1953)

Joan Palomba

© Família Balata-Palomba

Lingüista i mestre d’escola.

Assistí amb Antoni Ciuffo al Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana (1906) i hi presentà una comunicació sobre la gramàtica del dialecte alguerès modern. Publicà Grammatica del Dialetto Algherese odierno (1906), Attraverso la letteratura catalana (1909) i un estudi sobre tradicions, usos i costums de l’Alguer (1911)..

Joan Palomba

© Fototeca.cat