Joan Pérez i Castiel

(Cascante, Terol, 1650 — València, 1708)

Arquitecte.

Format a Itàlia i establert de jove a València. Es formà al taller del seu sogre Pere Artigues. Fou arquitecte de la catedral (1672-1708), on reformà el presbiteri, i veedor del mostassaf. És autor del gran edifici de les Escoles Pies (1683) i de la portalada de Sant Andreu (1686). Conreà normalment un barroc salomònic i fou ajudat sovint pel seu fill Joan Pérez i Artigues (? — València 1743).