Joan Rovira

(Barcelona, 1824 — Nova Orleans, 1849)

Metge.

Exercí la medicina a Calaf (Anoia). Mogut per les idees icarianes propagades per Narcís Monturiol a La Fraternidad, s’oferí a ésser el representant d’Espanya a l’expedició icariana (Icària) d’Étienne Cabet. Amb els donatius d’altres correligionaris anà a París i s’embarcà amb Cabet en la fragata Rome, amb la qual passà a Texas (1848). En sorgir dissensions, fou dels primers a oposar-se a Cabet; el seu desencís el menà al suïcidi.