Joan Sallarès i Pla

(Sabadell, Vallès Occidental, 1845 — Sabadell, Vallès Occidental, 1901)

Joan Sallarès i Pla

© Fototeca.cat

Industrial i polític conservador.

Intervingué activament, com a capdavanter, en les campanyes proteccionistes de l’època (Reforma Aranzelària, 1892; míting de Bilbao, 1893). Fou president del Gremi de Fabricants de Sabadell (1885-86 i 1891-92) i un dels fundadors del Banc de Sabadell (1886). El 1897 fou elegit president del Foment del Treball Nacional, de Barcelona, i el 1899 diputat a corts per Barcelona. Preocupat per les qüestions socials, publicà La cuestión de las ocho horas (1890), El trabajo de las mujeres y los niños (1893) i Ferrer y Vidal y su tiempo . El 1947 el Gremi de Fabricants creà l' Institut Sallarès i Pla d’Estudis Tècnics Econòmics i Socials