Joan Santacana i Mestre

(Calafell, Baix Penedès, 7 de desembre de 1948)

Arqueòleg i museòleg.

Deixeble de Joan Maluquer de Motes i de Miquel Tarradell, es llicencià en geografia i història a la Universitat de Barcelona (1973). Doctorat en pedagogia per la Universitat de Valladolid (1994), és professor de didàctica de les ciències socials a la Facultat de Formació del Professorat de la UB. Anteriorment, fou catedràtic d’ensenyament secundari i cap adjunt d’ensenyaments secundaris i professionals dels Serveis Territorials d’Ensenyament de Barcelona.

Ha dut a terme nombrosos treballs d’excavació, entre d’altres a la cova del Garrofet (Alt Camp), al jaciment protohistòric de la Mussara (Baix Camp), a l’assentament del bronze final del barranc de Gàfols (Ribera d’Ebre), al jaciment arqueològic de l’Argilera (Baix Penedès) i al jaciment protohistòric d’Aldovesta (Baix Ebre). També dirigí els treballs d’excavació del castell de la Santa Creu i de la ciutadella ibèrica de Calafell, i feu el projecte de reconstrucció d’aquesta ciutadella amb finalitats experimentals, didàctiques i recreatives.

És membre fundador del grup de renovació didàctica Història 13-16, impulsà el Taller de Projectes, Museologia i Patrimoni de la Universitat de Barcelona i forma part del grup de recerca Didàctica de la Història, la Geografia i altres Ciències Socials (DHiGeCs).

En el camp de la museologia, és responsable de nombrosos projectes, entre els quals destaquen la definició museològica del Museu d’Història de Catalunya, del Centre d’Interpretació Madina Yabisa i els conjunts monumentals de Dalt Vila (Eivissa), de la Ruta de Castros y Verracos (Salamanca), del Centre del Romànic de la Vall de Boí (Erill la Vall), del Museo Arqueológico Regional de Madrid, del Museo Arqueológico de Múrcia, del Museu de Belles Arts de Castelló i dels centres d’interpretació de la història d’Ubrique (Cadis), Ledesma (Salamanca), Lerma (Burgos), de la vil·la romana de La Olmeda (Palència) i dels jaciments arqueològics de Baza (Granada).

De les seves més de 600 publicacions, moltes de les quals en col·laboració, cal destacar Economia, societat i canvi a la Catalunya prehistòrica (1980, amb J. Rovira), L’excavació i restauració del castell de la Santa Creu (1986), Els fenicis a Catalunya: noves aportacions i assaig de síntesi (1988, amb M. Mascort i J. Sanmartí, premi Josep Puig i Cadafalch de l’IEC), El jaciment protohistòric d’Aldovesta (1992, amb M. Mascort i J. Sanmartí), El poblat ibèric d’Alorda Park (1992, amb J. Sanmartí), Museología crítica (2006), Manual de didáctica del objeto en el museo (2012), El patrimonio cultural immaterial y su didáctica (2016) i La evaluación de las “apps” en el patrimonio cultural (2018).

També és autor de més d’un centenar d’articles en revistes científiques i fundador de la col·lecció d’història local “Llibres de Matrícula” i de la revista científica, de la qual és codirector, Her&Mus. Heritage & Museography.