Joan Vich i Salom

(Santa Maria del Camí, Mallorca, 1884 — Palma, Mallorca, 1958)

Eclesiàstic i historiador.

Arxiver episcopal, col·laborà en Lluch i en el Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana. És autor d'Alfonso V y el estamento noble en Mallorca, So'n Torrella de Santa Maria (1958) i els reculls documentals Miscelánea tridentina maioricense (1946) i Documenta regni Majoricarum (1945).