Joan VIII

(Roma, 820? — Roma, 882)

Papa (872-882).

Menà una política que apuntava a la defensa davant el perill musulmà. Coronant Carles el Calb (875) inicià l’ús papal de la coronació dels emperadors. Féu les paus amb Bizanci, rehabilità el patriarca Foci i patrocinà l’activitat missionera de Ciril i Metodi, així com llur traducció de la litúrgia a l’eslau.