Joana d’Àustria

(Madrid, 1535 — El Escorial, Castella, 1573)

Princesa de Portugal, filla petita de l’emperador Carles V.

El 1552 fou casada amb el seu cosí germà el príncep hereu Joan de Portugal, fill de Joan III. Vídua el 1554, tornà a Castella i fou nomenada lloctinent general de les corones de Catalunya-Aragó i Castella-Lleó durant l’absència del seu pare i del seu germà Felip (1554-59), i donà minucioses instruccions al lloctinent de Catalunya García Álvarez de Toledo. Fou també consellera i amiga de les reines Isabel de França i Anna d’Àustria, cunyades seves.

D’una gran i severa religiositat, fundà, aconsellada per Francesc de Borja, duc de Gandia, el convent de Las Descalzas Reales, a Madrid, on fou soterrada.