Joaquim

(?, ? — ?, ?)

Personatge considerat pels evangelis apòcrifs pare de Maria, la mare de Jesús.

La festa se celebrava el 16 d’agost i posteriorment el 26 de juliol.