Joaquim Bau i Nolla

(Tortosa, Baix Ebre, 1897 — Madrid, 1973)

Joaquim Bau i Nolla

© Fototeca.cat

Advocat, comerciant i polític.

Fill de Josep Bau i Vergés (Tortosa 1868-1934), comerciant d’oli que obrí el mercat sud-americà. Tradicionalista, fou alcalde de Tortosa i assembleista durant la Dictadura. Diputat per Tortosa com a carlí i pel Bloque Nacional (1933-36); reelegit el 1936, fou l’únic diputat català monàrquic, i es mostrà contrari a l’Estatut. Fou membre de la junta tècnica de l’estat, a Burgos (1936-38). A la postguerra comprà la majoria de les accions del Banc de Tortosa i les vengué el 1950 al Banco Central. Fou president del consell d’estat el 1965 i, com a tal, membre del Consejo del Reino.