Joaquim Casas i Carbó

Joaquim Casas-Carbó
(Barcelona, 1858 — Barcelona, 10 de maig de 1943)

Joaquim Casas i Carbó en un dibuix de Ramon Casas

© Fototeca.cat

Editor i escriptor.

Fill i net d’indians, cosí germà de Ramon Casas i Carbó. Col·laborà en la revista L’Avenç a partir de la sèrie d’articles que n'iniciaren la campanya lingüística (1890); hi feu també articles de tema polític i traduccions (Ibsen, 1898). S'associà amb Jaume Massó i Torrents en l’empresa editorial L’Avenç (1891): finançà i dirigí la "Biblioteca Popular de l'Avenç", per a la qual traduí Ibsen, Tolstoj, Sacher Masoch, Goldoni i Silvio Pellico. Col·laborà sovint en la revista Catalònia (1898-1900).

Militant de la Lliga Regionalista, se’n separà el 1906 i ingressà al Centre Nacionalista Republicà. El 1908 recollí diversos articles polítics en el volum Catalònia (Assaigs nacionalistes).

El Noucentisme el marginà, com tants d’altres modernistes. Encara, entre el 1929 i el 1935, publicà obres de vague contingut estètic i ideològic, pacifistes i internacionalistes, sense abandonar, però, el seu catalanisme: Set Odes (1933), El problema peninsular (1933), Blancs, negres, grocs (1935), Del present i del pròxim avenir (1935).