Joaquim Codina i Viñas

Joaquim Codina i Vinyes
(la Cellera de Ter, Selva, 1868 — la Cellera de Ter, Selva, 26 de desembre de 1934)

Joaquim Codina i Vinyes

Botànic.

Biografia

Es llicencià en medicina a Barcelona el 1891 i exercí la professió al seu poble nadiu, pels voltants del qual herboritzà. En Apuntes para la flora de la Sellera y su comarca (1908) condensà aquestes recerques botàniques. Micòleg expert, organitzà les primeres exposicions de bolets de Catalunya i fou coautor, amb Font i Quer, de la Introducció a l’estudi dels macromicets de Catalunya (1930).

Publicacions 

 1. 1908 Apuntes para la Flora de La Sellera y su comarca. Impr. Dolores Torres Girona.
 2. 1910 “Un bon bolet...". But. Inst. Cat. Hist. nat. Any VII, núm. 3-4.
 3. 1911 Bolets. Calendari del pagès per a l’any 1912.
 4. 1912 “Un caso de intoxicación por Armillariella mellea”. Boletín del Colegio de Médicos de la Prov. de Gerona. Any XVII, núm. 9.
 5. 1912 Més bolets... Calendari del pagès per a l’any 1913.
 6. 1913 “Envenenamiento per las setas. Tres muertos".Boletín del Colegio de Médicos de la Província de Gerona. Any XVIII, núm. 210.
 7. 1915 “Las setas comestibles y venenosas”. Boletín del Colegio de Médicos de la Província de Gerona. Any XX, núm. gener, febrer i març.
 8. 1924 “Liste des Champignons de La Sellera”. Bulletin de la Société Mycologique de France. Tome XL.
 9. 1925 “A propos de Polyporus tunetanus”. Bulletin de la Société Mycologique de France. Tome XLI, fasc. 1.
 10. 1928 “Empoisonnement collectif par l’Amanita phalloides”. Bulletin de la Société Mycologique de France. Tome XLIV.
 11. 1929 “Intoxicaciones por setas en 1928”. Boletín del Colegio de Médicos de la Província de Gerona. Vol. XXXIV.
 12. 1929 Bolets bons i bolets que maten. Girona: Tipografia Carreras.
 13. 1931 "Introducció als macromicets de Catalunya”. Cavanillesia (Barcelona). Vol. III. [En col·laboració amb Pius Font i Quer].
 14. 1931 “Intoxicación colectiva por Entoloma lividum Bull”. Butlletí de l’Institut Provincial d’Higiene (Barcelona). Any III, núm. 25-37.
 15. 1932 “Contribucó a l’estudi dels macromicets de Catalunya”. Cavanillesia (Barcelona). Vol. V, fasc. 1-4.
 16. 1933 “Notes sobre la Volvaria bombycina". Cavanillesia. Vol. VI. Fasc. 1-3. Barcelona.