Joaquim Gatell i Folch

Caid Ismail

(Altafulla, Tarragonès, 1826 — Cadis, 1879)

Explorador.

Estudià al seminari de Tarragona i la carrera de dret a Barcelona. Interessat pels països africans, estudià l’àrab. El 1859 anà a Algèria, i el 1861 visità el Marroc, on fou comandant d’artilleria de la guàrdia del soldà Muḥammad ibn ‘Abd al-Rahmān, desobeint les ordres del qual travessà el Marroc fent-se passar per musulmà, amb el nom de Caïd Ismail. Passà al Sàhara (1864), on emmalaltí, i retornà a la península Ibèrica. La delegació hispànica de l’Association Internationale pour l’Exploration de l’Afrique li confià un nou viatge per explorar els orígens del riu Draa, però morí poc abans de partir. Deixà les obres Revueltas en el Imperio de Marruecos en 1862, Descripción del Sus, Manual del viajero explorador en África, etc, publicades en castellà per José Gavira, el 1949.