Joaquim Pujol i Grau

(Barcelona, Barcelonès, 1938)

Joaquim Pujol i Grau

© Pujol Grau 2012

Artista plàstic.

Es formà a Barcelona, a l’Escola de Belles Arts de Sant Jordi amb el pintor Nolasc Valls. Les seves primeres pintures foren paisatges i figures de realització acurada. Vers l’any 1968 s’aproximà al camp de la investigació estètica i assajà la realització de treballs amb materials pobres. Treballa també el porexpan. Juntament amb Albert Casals i Lluís Rey i Polo formen el grup Tres punts de vista (1975). Ha fet també escultures i obres de caràcter ornamental, com el timpà, en ferro, per a la col·legiata de Tremp, al Pallars Jussà.