Job

(?, ? — ?, ?)

Protagonista del llibre homònim, llibre sapiencial en què, amb un diàleg poètic (una aposta entre Déu i Satanàs sobre la fermesa de la fe de Job), és plantejat el problema de conciliar la justícia de Déu i el mal arbitrari del món.

Contra uns interlocutors que defensen la doctrina que el just és lliure del mal i el pecador hi és castigat, Job sosté la seva justícia. Job, que perd els béns i la família i és reduït a nafra viva, ha estat sempre el prototip de l’home pacient.