joc de dames

dames, damas, draughts
f
Jocs

Joc de dames

Joc d’habilitat practicat entre dues persones.

Els orígens són antíquissims, bé que la forma coneguda actualment es difongué durant l’edat mitjana. El joc és practicat sobre un escaquer de 64 caselles i 24 peces si és a la espanyola, i en un de 100 caselles i 40 peces si és a la polonesa. Les peces, unes blanques i unes altres negres, són situades en les caselles negres i hom deixa buides les dues fileres centrals. Els jugadors mouen alternativament les peces en diagonal de casella en casella, sense poder retrocedir. El joc consisteix a “menjar-se” -matar- les peces del contrari, cosa possible quan hom té una peça davant una de constrària amb una casella buida al darrera seu, tot saltant hom a la casella buida i eliminant del joc la peça saltada. Si el jugador no “menja” quan en té la possibilitat, el contari li “bufa” la peça, que és eliminada del joc. Si una peça aconsegueix d’arribar a una casella de la darrera línia horitzontal, es transforma en dama, damunt la qual, per distingir-la, hom col·loca una altra peça del mateix color. La dama pot retrocedir i moure's en diagonal saltant diverses caselles i matant totes les peces que troba en les seves diagonals. Guanya el qui aconsegueix de matar totes les peces del contrari.