joc de picar

m
Indústria tèxtil

Mecanisme dels telers mecànics de llançadora que produeix l’etzibada de la llançadora de l’un a l’altre dels calaixos situats a cada extrem de les taules.

Els tipus més emprats són el mecanisme de garrot (garrot) i el mecanisme d’espasa. En aquest darrer, l'espasa, que gira articulada per la seva part inferior i segueix l’oscil·lació de les taules, rep el moviment a través d’un mecanisme d’excèntriques.