joc de segments

m
Indústria tèxtil

Mecanisme per al moviment dels lliços en els telers, en el qual cada excèntrica és formada per un disc en la vora del qual van fixats uns segments de diferents contorns exteriors, amb la combinació dels quals hom obté l’excèntrica convenient per a obtenir el lligament desitjat.