joglar

m
Música

A la baixa edat mitjana, membre d’una agrupació de tres o quatre músics que cantaven i dansaven i que rebien el nom de cobla de joglars .

Dues cobles o més intervenien sovint en les processons.