Johann Nikolaus von Hontheim

Justinus Febronius

(Trèveris, 27 de gener de 1701 — Montquentin, Luxemburg, 2 de setembre de 1790)

Eclesiàstic, historiador i canonista alemany, conegut amb el nom de Justinus Febronius.

Consagrat bisbe coadjutor de Trèveris (1748), es dedicà a la investigació del passat d’aquesta ciutat (Historia trevirensis diplomatica, 1750 i Prodromus historiae trevirensis, 1757); defensà tesis gal·licanes que donaren origen al febronianisme i que li valgueren la condemna del Liber singularis.