Johann Wolfgang Döbereiner

(Hof an der Saale, 1780 — Jena, 1849)

Químic alemany, professor de química a la Universitat de Jena (1810).

A través de l’estudi de les propietats i els pesos atòmics dels elements químics coneguts a la seva època n'establí una classificació, agrupant-los segons llurs similituds en les anomenades tríades de Döbereiner. Aquesta classificació estimulà ulteriors investigacions, que culminaren en l’establiment del sistema periòdic dels elements. Amic íntim de Goethe, fou el seu consultor sobre els treballs químics que féu aquest darrer.