Johannes Robert Rydberg

(Halmstad, 1854 — Lund, 1919)

Físic suec.

Fou professor a Lund (1901-19) i estudià les línies espectrals atòmiques de diversos elements, entre els quals l’hidrogen. Establí que hi intervé sempre una constant, coneguda amb el seu nom, i en determinà el valor.