Johannes Werner

Vernerus (la)

(Nuremberg, 1468 — Nuremberg, 1522)

Matemàtic i astrònom alemany, conegut també amb la forma llatinitzada de Vernerus .

Capellà a l’església de Sankt Johannes de Nuremberg, estudià la geometria, la geografia, l’astronomia, etc. És un dels creadors de la trigonometria moderna. Ideà un tipus de transformació algèbrica que anomenà prostafèresi, que fou usada fins la introducció dels logaritmes. Féu nombroses observacions meteorològiques i astronòmiques.