John Barth

(Maryland, 27 de maig de 1930)

Novel·lista nord-americà.

Ha publicat The Floating Opera (1956), Chimera (1972), Letters (1979), que ha estat comparada —per la complexitat— amb l'Ulisses de Joyce, Sabbatical (1982), que conté elements autobiogràfics, The Last Voyage of Somebody the Sailor (1991), Once Upon a Time (1994), entre d’altres.