John Buchan

(Perth, Escòcia, 26 d’agost de 1875 — Montreal, Canadà, 11 de febrer de 1940)

Escriptor i polític escocès.

Advocat, des del 1935 fou governador del Canadà. És autor de novel·les d’aventures —Prester John (1910), The Thirty-Nine Steps (‘Els 39 graons’, 1915), etc—, de poemes, biografies —Walter Scott (1932), Cromwell (1934)— i d’estudis d’història, com History of Great War (‘Història de la gran guerra’, 1921-22).