John C. Harsanyi

(Budapest, 29 de maig de 1920 — Berkeley, Califòrnia, 9 d’agost de 2000)

Economista nord-americà d’origen hongarès.

Doctorat en filosofia a la Universitat de Budapest (1947), d’on fou professor, el 1950 s’exilià a Europa Occidental pels seus desacords amb les autoritats comunistes. El 1953 es graduà en economia a la Universitat de Sydney i es traslladà als EUA el 1956. Obtingué el doctorat a la Universitat de Stanford el 1959 i fou professor de la Universitat de Califòrnia a Berkeley des del 1964. Rebé el premi Nobel d’economia el 1994, que compartí amb John F. Nash i Reinhard Selten per les seves pioneres anàlisis sobre l’equilibri en la teoria de jocs no cooperatius. Fou també un estudiós en el camp de l’ètica aplicada a l’empresa i a situacions de conflicte. Publicà, entre d’altres Essays on Ethics, Social Behavior, and Scientific Explanation (1976), Rational Behavior and Bargaining Equilibrium in Games and Social Situations (1977), Papers in Game Theory (1982) i A General Theory of Equilibrium Selection in Games (amb Reinhard Selten 1988).