John Colet

(Londres, 1476? — Londres, 1519)

Teòleg i humanista anglès.

Estudià a Oxford, viatjà per França i Itàlia (1493-96) i es relacionà amb els humanistes més destacats del seu temps (Erasme, Budé). Fundà el col·legi de Sant Pau a Londres (1509). Hom el considera precursor de la Reforma: interpretà i comentà la Bíblia amb esperit crític, desaprovà el celibat i la confessió auricular, negà l’eficàcia dels pelegrinatges i del culte a les imatges i atacà la corrupció de l’Església. Adoptà la filosofia neoplatònica i redactà una gramàtica llatina.