John Logie Baird

(Helensburgh, Escòcia, 13 d’agost de 1888 — Bexhill, Sussex, 14 de juny de 1946)

Físic escocès, un dels capdavanters de la televisió.

El 1922 començà a investigar la possibilitat de transmetre imatges a distància, i el 1926 obtingué un sistema pràctic del qual féu la primera demostració a Londres. El 1928 reeixí a transmetre imatges de Londres a Nova York, i el seu sistema de 240 línies d’escombratge mecànic fou adoptat experimentalment per la BBC el 1929, fins que, el 1937, l’abandonà pel sistema de 405 línies d’escombratge electrònic. També inventà un procediment per a obtenir imatges en color i tridimensionals (1944), un aparell d’infraroigs, capaç de recollir imatges en la foscor, i un sistema de reproducció estereofònica.