John Pierpont Morgan

(Hartford, 17 d’abril de 1837 — Roma, 31 de març de 1913)

Financer nord-americà.

Continuà l’obra iniciada pel seu pare, Junius Spencer Morgan (1813-90), amb la creació del banc J.P.Morgan and Co, gràcies al qual es pogué introduir en el finançament de les primeres indústries nord-americanes, la majoria de les quals arribà a controlar a partir de la creació de la General Electric Co (1892) i de la concessió estatal per a la construcció de la xarxa ferroviària. El seu fill John Pierpont Morgan (1867-1943) obtingué beneficis extraordinaris com a conseqüència de la Primera Guerra Mundial, que li permeteren de consolidar el grup Morgan. Superat el període de postguerra, en què foren combatudes les pràctiques monopolistes, el grup reaparegué els anys seixanta. Pare i fill foren importants col·leccionistes de manuscrits, incunables i obres d’art decoratives medievals i renaixentistes; part dels fons han estat recollits a la John Pierpont Morgan Library de Nova York.