John R. McCulloch

John R MacCulloch
(County Withorn, 1 de març de 1789 — Londres, 11 de novembre de 1864)

Economista escocès.

Director (1818-20) del diari liberal The Scotsman i professor d’economia política de la Universitat de Londres (1828-32), fou un gran propagador de les teories de l’escola clàssica.

Edità obres de Smith i de Ricardo i publicà un dels primers estudis del pensament econòmic (Discourse on the Rise, Progress, Peculiar Objects and Importance of Political Economy, 1824), l’obra de referència Statistical Account of the British Empire (1837), i l’exhaustiva Literature of Political Economy (1845).