John Wallis

(Ashford, Kent, 23 de novembre de 1616 — Oxford, 28 d’octubre de 1703)

Matemàtic anglès.

Veritable precursor del càlcul infinitesimal, efectuà nombroses aportacions, com ara diversos desenvolupaments en sèrie, productes infinits (un dels quals per al càlcul de π), les fraccions, els exponents negatius i fraccionaris, els logaritmes, la cicloide, etc. Aplicà la matemàtica a la física, com, per exemple, en l’estudi que féu dels cossos inelàstics per a la Royal Society.