John Warner Backus

(Filadèlfia, Pennsilvània, 3 de desembre de 1924 — Ashland, Oregon, 17 de març de 2007)

Informàtic nord-americà.

Començà la carrera de Química a la Universitat de Virgínia, però al cap de poc temps l’abandonà i s’allistà a l’exèrcit (1942). Més tard inicià els estudis de Medicina i s’inscrigué en una escola de tècnics de ràdio, on descobrí la seva habilitat per les matemàtiques. Incorporat a IBM (International Business Machines), treballà per millorar una de les calculadores electròniques de l’empresa (1949), i el 1954 publicà un projecte, que pretenia crear un llenguatge de programació proper a la notació matemàtica normal. El resultat fou el FORTRAN (Formula Translator), que tingué un èxit notable en el sector informàtic. Fou l’encarregat de la creació del llenguatge ALGOL (Algorithmic Language), que no tingué gaires aplicacions, però permeté el disseny de llenguatges molt utilitzats, com Pascal, C i Ada. Des del 1970 fins a la seva jubilació, l’any 1991, treballà en l’elaboració del llenguatge FP, que l’anà perfeccionant fins a convertir-lo en el llenguatge de programació FL. Fou guardonat amb el premi Turing (1977) per les seves aportacions en l’àmbit dels sistemes de programació d’alt nivell, i especialment pels treballs amb FORTRAN.