Jordà

Riu de Palestina (350 km).

Neix a l’Hermon, a la confluència de les fronteres d’Israel, el Líban i Síria, travessa el llac de Genesaret i desemboca a la mar Morta. És el riu més important i més cabalós de la regió (37 m3/s), vital tant per a Jordània com per a Israel, que des del 1967 en controla pràcticament totes les deus. En la Bíblia té, així mateix, un relleu considerable: marca l’accés a la Terra Promesa; segons els evangelis, Jesús hi fou batejat.