José María Blanco White

(Sevilla, 11 de juliol de 1775 — Liverpool, 20 de maig de 1841)

Nom amb què és conegut l’escriptor andalús José María Blanco Crespo.

Fou canonge a Cadis i a Sevilla, i redactor de ‘Semanario patriótico’. Durant la invasió francesa anà a la Gran Bretanya, on es convertí al protestantisme, fundà la revista ‘El Español’ (1810-14) i col·laborà en la premsa anglesa. La seva obra poètica evolucionà des del neoclassicisme de l’escola sevillana —Corila (1796), Los placeres del entusiasmo, etc— fins al Romanticisme dels darrers anys —Una tormenta nocturna en alta mar (1829)—. En anglès és autor, entre altres obres, de Letters from Spain (1822) i del famós sonet Mysterious night.